Tak, w ciągu 24h. Zwrot kosztów nastąpi tylko i wyłącznie na voucher.