Nie, przymiarka jest usługą dodatkową, którą nie podlega zwrotowi.