Artykuły na: Abonament modowy

Czy niewykorzystane punkty przechodzą na kolejny miesiąc?

Nie. Punkty należy zużyć w ciągu miesiąca.

Aktualizowane na: 20/10/2022