Artykuły na: Zwroty

Jak zwrócić rzeczy wypożyczone w butiku E-Garderobe?

Rzeczy wypożyczone w butiku E-Garderobe należy zwrócić bezpośrednio do butiku E-Garderobe ostatniego dnia wypożyczenia. Nasz butik jest czynny od poniedziałku do piątku od 11:00 do 19:00 w sobotę od 12:00 do 16:00. Jeśli Twoje wypożyczenie kończy się w niedzielę lub dzień wolny od pracy, oddajesz rzeczy kolejnego dnia roboczego. Niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy nie wliczamy do dnia Twojego wypożyczenia

Aktualizowane na: 12/04/2023