W przypadku zwrotu po czasie naliczamy opłatę za każ∂y dzień wypożyczenia w wysokości 100 zł.