Artykuły na: Zwroty

Co jeśli nie zwrócę przymiarki na czas?

W przypadku zwrotu po czasie naliczamy opłatę za każdy dzień wypożyczenia w wysokości 100 zł.

Aktualizowane na: 12/04/2023