Artykuły na: Zwroty

Co jeśli nie zwrócę wypożyczonej rzeczy na czas?

W przypadku zwrotu po czasie naliczamy opłatę za każ∂y kolejny dzień wypożyczenia w wysokości 100 zł.

Aktualizowane na: 21/10/2022