W przypadku zwrotu po czasie naliczamy opłatę za każ∂y kolejny dzień wypożyczenia w wysokości 100 zł.