Artykuły na: Zwroty

Czy przymiarki podlegają zwrotowi pienieżnemu?

Nie. Przymiarka to usługa bezwrotna.

Aktualizowane na: 21/10/2022