Artykuły na: Zwroty

Czy wypożyczenia podlegają zwrotowi pieniężemu?

Zwrotów wypożyczeń dokonujemy tylko na kartę podarunkową ważną 1 rok. Zwrot należy zrealizować w ciągu 24h.

Aktualizowane na: 21/10/2022